Újszerű közös kezelés,

újszerű közös kezelés

A javaslat okai és céljai Ennek az irányelvjavaslatnak az a célja, hogy megfelelő jogi keretet teremtsen a közös jogkezelő szervezetek által a jogtulajdonosok nevében végzett közös jogkezelés számára azáltal, hogy olyan szabályokat alkot, amelyek biztosítják a közös jogkezelő szervezetek jobb irányítását és nagyobb átláthatóságát, valamint azáltal, hogy ösztönzi és elősegíti az alkotók zeneművekre vonatkozó jogainak több területre érvényes, az alkotókat képviselő újszerű közös kezelés jogkezelő szervezetek általi engedélyezését.

A szerzői jog vagy szomszédos jog újszerű közös kezelés származó engedélyre van szükség akkor, ha olyan szolgáltatás nyújtása történik, amelynek során egy szerző védelem alatt álló művének, például dal vagy zenemű, illetve egyéb védelem alatt álló teljesítmény, így hangfelvétel vagy előadás felhasználására kerül sor. Az ilyen szolgáltatások nyújthatók offline módon, például egy film moziban történő vetítése, vagy egy koncertteremben történő újszerű közös kezelés formájában, de egyre elterjedtebb az online szolgáltatás.

Az engedélyt valamennyi különböző jogtulajdonostól alkotók, előadók, hangfelvétel-előállítók be kell szerezni.

Társasház – Wikipédia

Bizonyos ágazatokban az engedélyeket a leggyakrabban közvetlenül az egyéni jogtulajdonosok biztosítják pl. Bizonyos felhasználási formák szintén különösen támaszkodnak a közös jogkezelésre, ilyen például az előadóknak és a lemezgyártóknak a hangfelvételek sugárzása és nyilvános előadása után járó jogdíja. A jogtulajdonosok egy közös jogkezelő szervezetre bízzák újszerű közös kezelés jogaikat, amely a nevükben kezeli a jogokat. A jogkezelő szervezetek szolgáltatásokat is nyújtanak a jogtulajdonosok és a felhasználók részére, ezek közé tartozik az engedélyek kiadása a felhasználók számára, a jogokból származó bevételek adminisztrációja, a jogtulajdonosokat megillető kifizetések teljesítése és a jogok érvényesítése.

A közös jogkezelő szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak, különösen ott, ahol az egyéni alkotókkal való tárgyalás nem lenne célszerű és gátló hatású ügyleti költségekkel járna.

A kulturális kifejezésmódok sokszínűségének védelme és elősegítése terén is kulcsszerepet játszanak, mivel a legkisebb és kevésbé népszerű repertoárok számára is lehetővé teszik a piacra lépést. Két területen van szükség cselekvésre.

A Fejezete Rendelkezései szerint Társasház jön létre, ha az ingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, vagy legalább egy önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épületberendezés, helyiség, illetve lakás viszont a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül.

Először is, a közös jogkezelés valamennyi ágazatában át kell alakítani a tagok és a felhasználók részére nyújtott szolgáltatásokat, figyelemmel a hatékonyság, a pontosság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság követelményeire. A modernizáció túlzottan lassú üteme negatívan hat a fogyasztók és a szolgáltatók számára elérhető új ajánlatok rendelkezésre állására, mivel az innovatív szolgáltatások, különösen az online környezetben gátakba ütköznek.

A szerzői jogi vagy szomszédos jogi védelem alatt álló alkotásokat vagy egyéb teljesítményeket hasznosító szolgáltatások belső piacon történő a lábak ízületeinek duzzanatát okozza nyújtásának biztosítása céljából a közös jogkezelő szervezeteknek az alkotók, a szolgáltatók, a fogyasztók és a teljes európai gazdaság érdekében át kell alakítaniuk működési módszereiket. Mivel a közös jogkezelő szervezetek az adott országon belüli újszerű közös kezelés külföldi jogtulajdonosok nevében egyaránt engedélyeznek jogokat, a működésük meghatározó hatással bír e jogoknak a belső piacon történő felhasználására.

Egyes szervezetek működése aggodalomra ad okot az átláthatóságuk, az irányításuk és a jogtulajdonosok nevében beszedett jogdíjbevételek kezelése tekintetében.

rágás fájdalom az arc ízületén csípőtörés időskori kezelés során

Nevezetesen problémák merültek fel bizonyos közös jogkezelő szervezeteknek a tagjaik általi általános felelősségre vonhatósága vonatkozásában, különös figyelemmel a pénzügyekre.

Számos közös jogkezelő szervezet még kihívásokkal küzd az egységes piac realitásaihoz és szükségleteihez való alkalmazkodás terén.

Egyedülállóan újszerű 21. századi megoldások a közös képviseletben és a társasházkezelésben

Másrészt, az online kulturális tartalmak egységes piacának fejlődése változásokat tett szükségessé a szerzői jogok engedélyezése terén, nevezetesen a zeneművek alkotói jogainak engedélyezése vonatkozásában, mert az online zeneszolgáltatások nyújtói nehézségekkel szembesülnek az egynél több tagállam területére kiterjedő, összevont repertoárra szóló engedélyek megszerzése során. Míg az online zeneszolgáltatások területi szétaprózódásához számos tényező járul hozzá, beleértve a szolgáltatók kereskedelmi döntéseit is, nem becsülhetők alá a több területre érvényes engedélyek beszerzésével kapcsolatos nehézségek sem.

Ez a helyzet e szolgáltatások tekintetében az uniós piac szétaprózódásához vezet és így korlátozza az online zeneszolgáltatások online szolgáltatók általi nyújtását, aminek következtében az alkotók zeneműveinek engedélyezésére és díjazására nem kerül sor olyan széles körben, mint az lehetséges lenne.

Ez a szétaprózódás akadályozza továbbá, hogy a fogyasztók a lehető legszélesebb körben hozzáférjenek a sokszínű zenei repertoárokhoz.

RISIND - Gerinc eredetű izomsorvadás (SMA)

Míg más területeken a közös jogkezeléssel kapcsolatban nem merült fel semmiféle olyan probléma, amely ebben az összefüggésben intézkedést tenne szükségessé, a zeneművek alkotóinak közös jogkezelésével foglalkozni kell. E helyzet megoldása kritikus az online zenekínálat ösztönzése szempontjából az Európai Unióban. Ezért e javaslat céljai a következők: a a közös jogkezelő szervezetek irányítására és átláthatóságára vonatkozó követelmények fejlesztése annak érdekében, hogy a jogtulajdonosok képesek legyenek hatékonyabb ellenőrzést gyakorolni ezek felett és elősegíteni a vezetési hatékonyságuk javítását, és b a zeneművek alkotói jogainak közös jogkezelő szervezetek általi, több területre érvényes engedélyezésének előmozdítása az online szolgáltatások nyújtása terén.

Az egységes piaci intézkedéscsomagban[3] a Bizottság a szellemi tulajdont a cselekvést igénylő területek egyikeként jelölte meg, és hangsúlyozta, hogy az internet korában a közös jogkezelésnek egy sokkal inkább transznacionális, lehetőség szerint az egész Európai Unióra kiterjedő engedélyezési modell irányába kell fejlődnie, amely több tagállam újszerű közös kezelés is lefedi. A Bizottság által kidolgozott európai fogyasztóügyi stratégia[5] is kiemelte e jogalkotási javaslat fontosságát.

A technológia, a digitális üzleti modellek gyors fejlődése és az online fogyasztók egyre nagyobb önállósága mind annak állandó értékelésére sarkallnak, hogy a jelenlegi szerzői jogi szabályozás megfelelő ösztönzőket tartalmaz-e, illetve hogy e jogok tulajdonosait, felhasználóit és újszerű közös kezelés fogyasztókat képessé teszi-e arra, hogy éljenek a korszerű technológiák által nyújtott lehetőségekkel.

a kar ujjának ízülete gyulladt, mint kezelni

Ez a javaslat nem tekinthető elszigeteltnek, mivel a Bizottság által a jogok engedélyezésének és általánosabb értelemben, különösen a határokon újszerű közös kezelés esetekre vonatkozóan, a vonzó digitális tartalomhoz való hozzáférésnek az elősegítésére javasolt vagy adott esetben javasolandó intézkedéscsomag részét képezi.

Amellett, hogy a Bizottság ebben hogyan lehet kezelni a térd polyarthritiszét javaslatban a közös jogkezelő szervezetek működésével foglalkozik, megvizsgálja azt a kérdést is, hogy szükség van-e az engedélyezést általában elősegítő egyéb intézkedésekre, függetlenül attól, hogy az engedélyt egyéni jogtulajdonos adja-e, akire a jogokat átruházták, vagy közös jogkezelő szervezet.

E megfontolások során a jogok területi hatályának, valamint annak a kérdése is felmerül, hogy ez milyen hatásokat gyakorol bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások engedélyezésére.

újszerű közös kezelés

Meglévő rendelkezések a javaslat által érintett területen Bár a szerzői jog területén elfogadott egyes irányelvek[9] említést tesznek a közös jogkezelő újszerű közös kezelés általi újszerű közös kezelés, ezek egyike sem foglalkozik kifejezetten az ilyen szervezetek működési módjával.

Mivel ez egy ajánlás, nem rendelkezik kötelező erővel, önkéntes végrehajtása pedig nem kielégítő. Összhang egyéb szakpolitikákkal Ez a vállfájdalom, amely segít kiegészíti a belső piaci szolgáltatásokról szóló, A javaslatnak fontos szerepe van a szerzői és szomszédos jogok védelme szempontjából.

Több éves kapcsolatunk alatt a cég bizonyította megbízhatóságát és korrektségét ügyfelei felé.

E tekintetben újszerű közös kezelés jelentőségű nemzetközi okmány az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló berni egyezmény, az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló római egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény mellékletét képező, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás, a Szellemi Tulajdon Világszervezete szerzői jogi szerződése és a Szellemi Tulajdon Világszervezete előadásokról és hangfelvételekről szóló szerződése.

A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény, amely kiterjeszti az Európai Unió nemzetközi szintű kötelezettségét, szintén emlékeztet a szellemi tulajdon fontosságára. A konzultáció kiemelten foglalkozott a közös jogkezelő szervezetek irányításával és átláthatóságával, valamint a jogok határokon átnyúló kezelésével az online zeneszolgáltatás érdekében.

fájó térdízület kenőcs csípő lábfájdalma

Számos válaszadó vélte úgy, hogy a különböző zenei repertoárok összevonása egyszerűsítené a jogok engedményezését és újszerű közös kezelés.

Több alkotói szövetség, kiadó és kereskedelmi felhasználó is támogatta a közös jogkezelő szervezetek irányítására és átláthatóságára vonatkozó további lépéseket. A fogyasztói szövetségek általában támogattak egy szabályozási kezdeményezést például egy kötelező erejű jogalkotási eszköz útján.

a kezek ízületei szimmetrikusan fájnak

Szervezett továbbá egy közmeghallgatást[13] a közös jogkezelés irányításáról az Európai Unióban, amelyen csaknem érintett vett részt. Ezek a újszerű közös kezelés megerősítették a kollektív jogkezelés terén már megállapított újszerű közös kezelés létét és a közös jogkezelő szervezetek irányítási és átláthatósági követelményei fejlesztésének, továbbá a zeneművek online engedélyezését elősegítő keret létrehozatalának szükségességét.

A közös jogkezelő szervezetek irányításával és átláthatóságával kapcsolatos szakpolitikai lehetőségek a következők: — A status quo fenntartása A1amely a piacra és a kölcsönös nyomásra beleértve az önszabályozást is hagyatkozik, nem oldaná meg a határokon átnyúló kérdéseket például a jogdíjak áramlásának ellenőrzése.

A fennálló alapelvek körén kívül eső kérdések megoldatlanok maradnának. A következő szakpolitikai lehetőségeket a Bizottság abból a szempontból vizsgálta, milyen választ adnak arra az összetett problémára, amit a zeneművek alkotói jogainak közös engedélyezése jelent az online felhasználás terén: — A status quo B1 alapján a belső piac szétaprózódott maradna, mivel a jogoknak az online szolgáltatások részére történő engedélyezése továbbra is összetett és nehezen kezelhető lenne.

Ez közös szabályokat fektetne le az Európai Unióban működő valamennyi közös jogkezelő engedélyező számára és versenynyomást fejtene ki a közös jogkezelő szervezetekre, hogy hatékonyabb engedélyezési gyakorlatokat alakítsanak ki. Ez ösztönözné a közös jogkezelő szervezetek közötti versenyt, de sem nem hozna létre minimális szintű közös szabályokat az engedélyezők számára, sem nem eredményezné szükségképpen a repertoár-összevonást.

Ajánlatkérés

Ez a megoldás sem nem ösztönözné arra a közös jogkezelő szervezeteket, hogy hatékonyabbak legyenek, sem nem egyszerűsítené a jogok több területre érvényes engedélyezését a közös jogkezelésből való kívülmaradások miatt, ami gyakran vezet a repertoár széteséséhez.

Ez a megoldás komoly aggályokat vet fel a versenyjogi rendelkezésekkel való összhang tekintetében. Az egyes megközelítések előnyeinek és hátrányainak alapos mérlegelése után a Bizottság az A4 és a B2 megoldásokat javasolja. A közös jogkezelő szervezetekre vonatkozó alapvető irányítási és átláthatósági előírások bevezetése védené a tagok és a felhasználók érdekeit és így elősegítené és ösztönözné a közös jogkezelési szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását, különösen mivel a közös jogkezelő szervezetek általában kezelik a más tagállamokbeli jogtulajdonosok jogait többek között hagyományosan a szervezetek újszerű közös kezelés más tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetekkel kötött, úgynevezett képviseleti megállapodások útján és a jogdíjak a határokon átnyúlóan áramlanak.

újszerű közös kezelés

Sőt, az Európát átfogó közös jogkezelésre vonatkozó szabályok szétaprózódottságának kiküszöbölése elő fogja segíteni mindazon szolgáltatások szabad mozgását, amelyek a szerzői és a szomszédos jogok által védett tartalomhoz kötődnek. Nevezetesen a újszerű közös kezelés területre érvényes engedélyek online szolgáltatók részére való megadását elősegítő lépések jelentősen meg fogják könnyíteni az ilyen zeneművek online forgalmazását és az azokhoz való hozzáférést.

Az Európai Unió már fogadott el jogszabályt a jogtulajdonosoknak a közös jogkezelő szervezetek által kezelt alapvető jogainak[14] harmonizációjára vonatkozóan, és megállapította, hogy a belső piacon e jogok kezelésének összehasonlítható, hatékony és átlátható módon, a nemzeti határokon átnyúlóan kell megvalósulnia.

Mindezen túl, a javasolt fellépés célkitűzései nem érhetők el megfelelően a tagállamok által, és így a probléma határokon átnyúló jellegére való tekintettel a célok uniós szinten jobban megvalósíthatók. A külföldi jogtulajdonosok tekintetében még hangsúlyosabb azon tagok problémája, akik nem rendelkeznek rálátással a szervezetük tevékenységére.

Svircevic-Bodnár Ágota ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, majd ben megszerezte a jogi szakvizsgát is. Korábban Kecskemét polgármesteri hivatalában dolgozott, ahol elsősorban vagyonkezeléssel és lakásgazdálkodással foglalkozott, így otthonosan mozog a társasházkezelés területén is. Jogászként sok kérdésben tud tanácsot adni a kollégáinak és segít a társasházkezelés során felmerült problémák megoldásában is. Csaknem két és fél évtizede tartozik a társaság tevékenységi körébe a társasházak közös képviselete.

Mivel ők nem tagjai az adott közös jogkezelő szervezeteknek, kevés rálátásuk és még kevesebb befolyásuk van a saját szervezetük nevében eljáró közös jogkezelő szervezetek döntéshozatali eljárásaira.

Az uniós jogtulajdonosok érdekeinek védelme szükségessé teszi, hogy minden jogdíjfizetés, különösen a határokon átnyúló folyamatok, átláthatók és számon kérhetők legyenek. Nem valószínű, hogy a jövőben a tagállamok biztosítanák a szükséges átláthatóságot annak érdekében, hogy a jogtulajdonosok a határokon átnyúlóan gyakorolhassák a jogaikat. Az uniós beavatkozás az egyetlen mód annak biztosítására, hogy a jogok gyakorlása és különösen a jogdíjak beszedése és szétosztása az EU egész területén egységes módon történjen.

A több területre érvényes engedélyezés gördülékeny működését biztosítani hivatott szabályok ennek megfelelően jobban megalkothatók uniós szinten, mivel a tagállamok nem lennének képesek olyan szabályozás kialakítására, amely összehangoltan rendezné a közös jogkezelő szervezetek határokon átnyúló tevékenységeit.

52012PC0372

A javaslat tiszteletben tartja az arányosság elvét az EUSZ 5. Az irányítással és az átláthatósággal kapcsolatban javasolt szabályok túlnyomórészt a Bíróság fennálló esetjogát kodifikálják a Bizottság által hozott, antitröszt tárgyú határozatok összefüggésében[15].

A szabályok figyelembe veszik továbbá a közös jogkezelő szervezetek méretét, és lehetővé teszik, hogy a tagállamok a legkisebbeket mentesítsék bizonyos olyan kötelezettségek gerinc artrózis kezelés alól, amelyek aránytalanok lennének.

  • Flatify - századi társasházkezelés
  • EUR-Lex - PC - HU
  • Főoldal – Crystal Property Management

A zeneművek online felhasználási célú, több területre érvényes engedélyezésének szabályai az alkotók jogaira korlátozódnak, és azokat a minimális alapelveket tartalmazzák, amelyek egy, a digitális korban működni képes, hatékony és modern engedélyezési rendszer kialakításához és a repertoár-összevonáshoz — beleértve a rétegműveket és a kevéssé ismert zeneműveket is — szükségesek.

E tekintetben a Bizottság megfelelő biztosítékokat nyújt: például a közös jogkezelő szervezet választhat majd, hogy saját maga végzi el a repertoárjának több területre érvényes engedélyezését, vagy más szervezeteket bíz meg ezzel; a szerzők szintén nem lesznek beszorítva egy olyan szervezetbe, amely nem hajlandó arra, hogy akár közvetlenül biztosítson több területre érvényes engedélyt, vagy megbízzon egy másik szervezetet arra, hogy ezt a nevében megtegye.

A közös jogkezelés – Kultúra és jog 2.

A jogi eszköz megválasztása A Bizottság irányelvre tesz javaslatot. Az irányelv továbbá lehetővé teszi a szükséges rugalmasságot a célok elérését szolgáló eszközök tekintetében, és figyelembe veszi azt a tényt, hogy a tagállamok eltérő megközelítést alkalmaznak a közös jogkezelő szervezetek jogi formája és e szervezetek felügyelete vonatkozásában.

A javaslat magyarázata 3.

További a témáról