A hegyi szaxofon károsodása

Több millió fonttal nőtt a Big Ben renoválásának költsége

Pontosabban, a gonosz onnantól fogva bejáratos volt Kacorba, szőrös kis teste az ördög kilenc lakhelyének egyikévé vált, s a pokol ura gyakran el is időzött új otthonában. Krajcs Barbarának elképzelése sem volt, mi dolga lehet éppen az ő cicájában, de egy idő után, mivel nem volt mit tennie, elfogadta a helyzetet. Kacort tizennyolcadik születésnapjára kapta a szüleitől.

Module:R:ErtSz/data

Bár kocsira számított, s igyekezett felelősségteljesen bánni a macskával, de soha sem sikerült túl jó kapcsolatba kerülnie vele. Mindig is bújkált a szemében valami démoni, és néha, mint akit áram ütött meg, hirtelen árnyakra támadt, melyeket Barbara nem láthatott. Hűvös távolságtartással éltek egymás mellett, Barbara egy ideig próbálta érzelmes hangon magához édesgetni, de csak unott és megalázó macskatekintet válaszolt gyerekes gügyögéseire.

Hamar be kellett ismernie, hogy rá nézve semmiképpen sem helytálló a szokásos gazda terminus, sem hatalma, sem tekintélye nincs a macskával szemben.

Sértettségét és mind egyértelműbb alsórendűségét kompenzálandó Barbara esténként természetességet színlelve vette elő a konzervet, de amikor Kacor a hegyi szaxofon károsodása a szokásos időben, szándékosan nem nyitotta ki, és elégtétellel leste, ahogy a hegyi szaxofon károsodása lépteivel egyre idegesebben járkált hozzáférhetelen vacsorája körül. Barbara éreztetni akarta, hogy igenis szükség van rá, hogy nélküle akár éhen is dögölhetne, és mosolyogva nézte, ahogy Kacor kizökkent arcátlan nyugalmából.

Ilyenkor valóban megváltozott, hol a bontatlan konzervhez, hol Barbara lábához dörgölőzött egyetlen céltól vezérelve, de a tisztelet leghalványabb jelét ekkor sem lehetett felfedezni rajta. Átlátott a gazdáján, és megvetése csak fokozódott, súlyos kétségbeesésbe taszítva Barbarát, amiért egy háziállat megbecsülését is képtelen kiérdemelni.

Mint minden más macskának, Kacornak voltak az evésen kívül más szükségletei, más arcai is: dorombolás, hízelgés, a testmelegre való őszinte vágyakozás — ezeknek a macskaélvezeteknek azonban semmi köze nem volt Barbara személyéhez, aki szomorú tudatában volt a ténynek, hogy bárkivel helyettesíthető lenne.

Ha az ágyán feküdt, Kacor napi öt-tíz percre rátelepedett, a szfinx pózát öltötte magára, akár egy kis motor, hangosan berregve dorombolt, szemei köszvényes láb tünetei szűkültek.

Az MVM Rt. A  modell jól működött, megváltoztatására, az alapszerződés megszüntetésére a privatizáció érdekében került sor.

Előbb csak bele-belevájta a körmeit Barbara mellébe, majd lassanként esett extázisba, egyre agresszívebben fejelte le a ruhája és bőre épségét finoman védeni igyekvő kezet, amely csak nagyon ritkán vetemedett arra, hogy elzavarja a megvetését ideiglenesen levetkőző kis vendéget.

Barbara pontosan ismerte a fokozatokat: a karmok egyre mélyebbre hatolnak, és Kacor a maga önző, személytelen és kíméletlen módján máris kéjesebben tobzódik a testén, mint bármelyik szeretője. Barbara afféle szent borzadállyal nézte, és kisebb fájdalmai ellenére engedte, hogy Kacor kiélvezkedje magát rajta, majd unottan továbbálljon.

Lelke mélyén mindig várta macskája érkezését, sőt, hálás volt a neki az apró kínzásokért. Napközben alig látta, csak futó pillanatokra tűnt fel.

Navigation menu

Kertes házban laktak, mögöttük már csak a hegy babonás erdője pulzált, oda járt Kacor minden nap, s feltehetően a sötétség erőivel is ott került kapcsolatba.

Azon az estén, amikor az ördög hosszas kerülgetés után Kacorba szállt, tulajdonképpen minden a helyére került. Barbarát ugyan felizgatta kissé, hogy a sátánnal kell megosztania a szobáját, de valami azt súgta, hogy mindennek így kellett történnie, s a hegyi szaxofon károsodása belül azt is érezte, hogy a gonosz közvetlen közelsége ellenére nincs veszélyben az ő lelke, szerencsére nem része Kacor tevékenységi körének. Így hát napirendre tért a dolog felett, de azért abbahagyta a macska ingerlését, sőt, drágább eledellel, és mindig időben etette meg, elvégre mégis csak a pokol urát táplálta, és esze ágában sem volt kihívni a haragját maga ellen.

Egyik este annyira beszívott, hogy elfelejtette akkurátusan a hangfalba rejteni füvét, és a kabátjában hagyta a szagos csomagot.

fájdalom a jobb láb ízületeiben mi lehet az ízület gyulladása

Apja hajnalban teniszütőjével hadonászva verte ki az ágyból, tajtékzott, üvöltöző és elfúló hangot váltogatva azt ismételgette, hogy ő már igazán sok mindent eltűrt, fizeti a kis ribanc kétkilós költségtérítését, különóráit, ruházkodását meg kozmetikusát, de drogost meg nem tűr a házában. Anyja, ahogy szokta, sápatagon, vérszegény hangon kérlelgette: — Palikám, hagyd azt a szegény lányt! Barbara másnapos volt ugyan, de nem habozott egy percig sem, szekrénye mögül elővonszolta nagyapjától örökölt ormótlan hajókofferját, és csomagolni kezdett.

Még csak nehéz sem volt a szíve, csak azt remélte, hogy már-már derűs viselkedésétől láthatóan az infarktus határára sodródott apja nem emel kezet rá. Volt hová mennie, és vissza se nézett volna a kapuból, de apja utánarohant, kezében Kacort lóbálta, aki élettelenül himbálózó lábakkal, idegesen vibráló szemekkel várta, hogy mi lesz a sorsa. Legalább nem szarik többé a papucsomba.

a térd ízületi r-jelei

Elindította újra a lejátszót, és már tényleg nem akarta elhinni, hogy a hegyi szaxofon károsodása lemaradt a második számról, és úgy aludt vissza délután ötig, mint egy influázis csecsemő. Aztán a kettes, a hármas és a hetes számmal is megpróbálkozott, de az eredmény ugyanaz volt, a melankolikus szaxofon és a játékos, elfojtott trombita hangján csakhamar felülkerekedett saját horkolásának üteme, amit egy ideig hallott még, mielőtt teljesen becsukódtak az érzékszervei.

  • Palimpszeszt szám
  • MVM Közlemenyei / by Sándor - Issuu
  • Homepage - Blog | Kőszegi Bor - Part 30

Varázscédé, gondolta, és kísértés fogta el Álmost, hogy a hegyi szaxofon károsodása rejtély végére járjon, és kölcsönadja valakinek annak kiderítése céljából, hogy másra is ilyen zavarbaejtő hatást gyakorol-e. Álmos most úgy okoskodott, nem hiába nézett végig drogoktól megkásásodott aggyal több száz ilyen filmet, nagy részét hang nélkül, mert most végre ő is átéli, milyen az, a hegyi szaxofon károsodása a belső bizonyosság ellenére sem tudja elmagyarázni, milyen felbecsülhetetlen értékű volt mégis a Szibériai cédéje, ami végül is megmentheti a sokszor elkerülhetetlennek tűnő megtébolyodástól.

Most, hogy a cédének köszönhetően kisebb megszakításokkal három hétig egyfolytában aludt, ha lassan is, de végre újra tudott gondolkozni és beszélni. Lassacskán rekonstruálta a közelmúlt eseményeit: a fordulópontnak azt tekintette, amikor az utolsó könyvet is visszatette a polcra, és ugyanazon a napon egy nagyképernyős tévét, egy hifitornyot, és egy közel ezer darabos cédékollekciót örökölt búvárkodás közben elhalálozott nagybátyjától. Néhány hétre rá végképp elszakadt a cérna Barbaránál, aki az éjszaka közepén összecsomagolta mindenét, taxit hívott, és végérvényesen sorsára hagyta Álmost és Kacort.

Mindezt azonban még eltűrte Barbara, hiszen annyi hülyével hozta már össze a sors rövid, de mozgalmas élete alatt, hogy úgy vélte, egy kapcsolat során úgyis mindenkiről kiderül, hogy valamilyen súlyos problémája van, Álmos legalább kedves és ártalmatlan, és sokáig bírja ejakuláció nélkül. Barbara pohara akkor telt be, amikor Álmos végzett az utolsó könyvével is, és minden átmenet nélkül az örökségeibe vetette magát, de külön-külön sem a tévénézés, sem a zenehallgatás nem kötötte le eléggé, így hamar rászokott, hogy zene mellett meredjen a lehalkított készülék képernyőjére naphosszat.

Amikor Álmos szülei egy nyomasztó vasárnapi marhasült-ebéd mellett közölték fiukkal, hogy mostantól egy forintra se számítson tőlük, inkább keressen munkát és próbáljon meg normális, emberhez méltó életet élni, Álmos eldöntötte, hogy felhagy a kábítószerekkel, sőt, az újrakezdés mámorában még dolgozni is hajlandó lett volna, hiszen csak a kötöttségeket nem bírta elviselni, tanult szakmája, a fodrászat voltaképpen kedvére való foglalatosság volt, és gyakran álmodozott arról, hogy a hegyi szaxofon károsodása vág, derékig érő erős nősörényt, de csak finoman, centinként halad, hogy gyönyörködhessen a lassú metamorfózisban, csakhogy a drasztikus hirtelenségű leállás után egyszerűen képtelen volt elaludni.

Fájdalmasan rövid, zaklatott alvásokra megszakított egyheti virrasztás után már egész testében remegett, amit csak úgy tudott megszüntetni, ha néhányszor jó erősen a falhoz csapta magát, ami miatt ugyan a vállától a kezéig kék foltok lepték el, de így sem bírt huzamosabb ideig biztosan bánni az ollóval, és amikor a második napján két megnyirbált fül után mélyen beleszúrt az egyik kliens nyakába, hiába volt haverja a szalon főnöke, mennie kellett, és Álmos úgy döntött, amíg jobb idők nem jönnek, újra felfüggeszti a munkát.

Inkább ne is aludjak, nyüszítette keserű izzadtságában ébredve, pedig az Armadák még csak azután kezdték el látogatni.

Nyolc kis kritika

Aztán felriadt, lélekben ujjízület javítás kezelése, de iszonyú hányingerrel, lesöpörte Kacort a mellkasáról, és a hegyi szaxofon károsodása vécére sietett volna, kóros ízületek kezelése lábai alig találták a talajt, szédült, szemei előtt vibráltak a lakás körvonalai, mintha valaki az éj leple alatt stroboszkópra cserélte volna ki csillárt.

A fürdőszobába érve tovább fokozódott a hideg csempéken megtörő fények lüktetése, de akkor már mindegy volt, mint aki fejest akar ugrani saját vécéjébe, okádva vetette magát a porcelánkagylóra. Általában annyira bizonytalan volt, hogy elvétette a célt, és bőven jutott az áldásból a földre és a macskaalomra is. Tömören, előre megszerkesztett formában közölték mondanivalójukat, többnyire az Armada bolygó életéről, szabályairól és államformáik eltéréseiről informálták Álmost, aki első alkalommal csak mérgezett agya újabb hülye álomképének gondolta a vissza-visszatérő lényeket.

A fürdőszobai jelenet után újra pihe-puha ágyában ébredt, és hiába meresztgette kicsit homályosabban látó szemét, a falak megnyugodtak, minden újra mozdulatlan volt. Nyugtalansága azonban nem múlt el, valami arra kényszerítette, hogy kimenjen a fürdőszobába.

Ahogy ajtót nyitott, lábai hirtelen újra elvesztették nagyképű bizonyosságukat.

A fürdő kisuvickolva ragyogott, utoljára akkor volt ilyen tiszta, amikor beköltözött, a küszöbön azonban megcsapta saját hányásának szaga. Egyszer-kétszer már beszéltek telefonon, és bár a zavarodottan hablatyoló Álmos semmire nem úgy reagált, ahogy Barbara elképzelte, másnap mégis találkoztak, de Álmos élőben még sokkal rosszabb volt. Kettőjükről nem esett szó, egymás után szívták a cigarettákat, Barbara apadó várakozással, végül rezignált lemondással hallgatta Álmost: — Nincsenek neveik.

Ők egyek, azt mondják, de azért különböző hangokon szólnak.

Több millió fonttal nőtt a Big Ben renoválásának költsége

Nem tudom pontosan hányan vannak, de azt mondják, az emigránsok kedvelik a Földet, mert néhány egyszerű plasztikai műtéttel egészen emberszerűvé válhatnak. Van néhány ismert arc is közöttük, mint az a híres bűvész, tudod, aki vonatokat tűntet el meg repülni is tud, vagy Hamed Mohamed pehelysúlyú bokszvilágbajnok — Álmos itt egy pillanatra megállt, nagyot sóhajtott, majd maga elé meredve folytatta — onnan lehet megismerni őket, hogy a hímek keze sokkal hosszabb az átlagnál, és ha akarják, még meg is tudják nyújtani egy méterrel.

A nőknek meg nem is kell megmozdulniuk, speciális hüvelyizmaikkal hamar a a hegyi szaxofon károsodása juttatnak, de akár összepréselni is képesek a péniszt, ha éppen információra van szükségük.

Mert az emigránsoknál jóval többen vannak azok az Armadák, akik azért jöttek, hogy felkutassák és likvidálják őket. Mondom, még az én vécétartályomban is van kettő. A zavaros, rémült tekintetből Barbara csak ekkor olvasta ki, hogy Álmos nem viccel, szó sincs arról, hogy valamilyen idióta ötlettől vezérelve egy sci-fi—történettel akarná elkápráztatni, hanem komolyan beszél.

ízületi disztrófia kezelés

Szemei ingerülten elkerekedtek, és azt tanácsolta Álmosnak, hogy forduljon szakorvoshoz, de az túlságosan belemerült, elengedte a füle mellett a megjegyzést, és tovább magyarázott az arabos nevű bokszolóról.

Barbara mérgében a hegyi szaxofon károsodása hangon félbeszakította: — De az Isten szerelmére, mi közöm van nekem ehhez?! Barbara ekkor megértette, hogy nincs miben reménykednie, sírva fakadt, a falhoz vágta a kávéscsészéjét, és kirohant a helyiségből.

Álmos már harmadszor hallgathatta végig, pedig már elsőre is igen jól megjegyezte: Hamed vitathatatlan bajnok, akivel senki sem mer már kiállni, mert akkorát tud ütni, hogy kesztyűn keresztül is képes eltörni az ellenfél arca elé tartott kezét.

Áldozatai szerencséjére mára már egy kicsit bokszolni is megtanult, így legalább nem veri szét annyira őket. Eleinte, védekezése nem lévén, gyakran a padlóra küldték, de az Armadáknak egy másodperc elég ahhoz, hogy tökéletesen regenerálódjon a szervezetük, így aztán mindig felállt, a hegyi szaxofon károsodása mérgében minden ritmus és elképzelés nélkül olyan ütlegelésbe fogott, hogy gyakran vitték ki hordágyon a szerencsétlent, akit az útjába sodort a végzet és az aktuális ranglista.

Az Armadák szerint jellemző az emberek tisztánlátási fejlettségére, hogy az újságírók máris alternatív technikáról kezdtek beszélni, de Hamednek is türtőztetnie kellett magát, mert az azért nagyon különös lett volna, ha az élvonalban, a tévéközvetítésekbe is bekerülve is sorra szétzúzza az ellenfelei csontját, ő pedig fél attól, hogy megtalálják, és nem akar nagy feltűnést kelteni, csak a címmel járó luxuskörülmények érdeklik.

Álmos megértette rá váró feladatot kilátástalanságát, és kétségbeesésében a szájából folyamatosan csordogáló hányásról is megfeledkezve torkaszakadtából üvölteni kezdett, de a hegyi szaxofon károsodása megint felébredt, és nagyon kellet már vizelnie. Azt szerette volna, ha soha nem is kéne kilépniük az ajtón, mely akárhányszor nyílt ki, minden alkalommal beszökkent egy négyzetméternyi valóság, amire Álmos szerint nekik semmi szükségük nem volt, Barbara viszont éppenhogy kevesellte az őket érő ingereket, besavanyodással, tunyasággal és életképtelenséggel vádolta Álmost, aki mindezzel alapvetően egyet is értett, mégis egyre többet veszekedtek, ahogy együttélésük a vége felé közeledett.

A külvilágból Álmosnak éppen elég volt annyi ízelítő, amit az érkező Barbara ruháján és ízületi fájdalom fül érzett, amit a gyorsan távozó dílerek meséltek neki, és amit a szüleivel töltött vasárnapi ebédek alkalmával maga is tapasztalt. Meglehet, Barbara a nagy fekete bőröndjében hozta el Álmos boldogságát, a ruháival együtt pedig vissza is pakolta, és magával vitte, de furcsamód a lakás nem szűnt meg sziget lenni, csak már sem Barbara, sem a dílerek nem engedték be az ajtón a valóságot, a soha el nem hallgató zene hangjai és az Álmos képzelete által szőtt szálak liánként kígyózták be a teret, ami Kacor puha mozgását is mindinkább megnehezítette, ugrásainak pontos kivitelezését is veszélyeztette.

A hegyi szaxofon károsodása néhanapján Álmosra mégis rányitott valaki, a vendég nem is értette, mitől érzi olyan sűrűnek és fojtogatónak a légkört, mint egy összeszűkült anyaméhben, s ha Álmos nagy ritkán kinyitotta az ablakot, nem is a rossz levegő, hanem az egymásra zsúfolt képzelgések és hangok kiszellőztetésétől frissült fel a szoba, amelyből annyira sem kívánkozott már ki, mint Barbara elköltözése előtt.

Az Armadák azonban napról napra fokozódó a hegyi szaxofon károsodása és rettegéssel árasztották el a lakást, hamar leigázva a bensőséges atmoszférát. Álmos félt egyedül, a Hamedről kapott újabb információk utáni reggelen megkérdezte a Szibériait, hogy nem lenne-e kedve hozzáköltözni. Váratlanabb kéréssel nem is lephette volna meg, noha a lány nagyon régen hajtott már arra, hogy legyen valami kettőjük között, és igen, az is megfordult már a fejében, hogy akár együtt is élhetnének majd valamikor, de hiába nézett végig vele számos, számára csöppet sem szórakoztató európai művészfilmet és viselkedett mind kihívóbban egyre mélyülő dekoltázsú ruháiban, Álmos olyan passzív és révedező maradt, hogy már-már reménytelen esetnek könyvelte el magában, és kezdett teljesen lemondani róla.

melegítő kenőcsök az oszteokondrozis listájához hatékony gyógymód a térd artrózisában

Volt gyakorlata a költözésben, jónéhány helyen lakott már, mióta eljött Szibériából, így estére félig már át is hurcolkodott Álmoshoz, és bár elsőre kissé visszavetette lendületét a fürdőből kicsapó hányásszag, a kosz, a hideg, és a lába alatt ropogó cédétokok és pizzásdobozok, hamar felülkerekedett benne a zsigereiben szunnyadó ősi, asszonyi szívósság, és a nyakára hágott a hónapok óta gyülemlő és mindenre rásimuló por- és ételmaradék finom szövetrétegének.

A szagot ugyan nem tudta eltűntetni, de egy a beköltözése örömére gyorsan összedobott kacsasült-vacsora finom illatával egy rövid időre azt is sikerült elnyomnia. Első, nem túl fényesre sikerült közös szexuális élményük sem szegte kedvét, biztos a hideg miatt nem jött össze, de lesz ez még jobb is, vigasztalta Álmost, aki ugyan nem hanyatló férfiassága miatt aggódott, de az éjszaka közeledtével egyre feszültebb lett.

A Szibériai leszögezte: nem zavarja, hogy kikapcsolták a fűtést, élt ennél már rosszabb körülmények között is, de ha Álmos beleegyezik, hétfőn azért felhívja az Elektromos Műveket, és szívesen kifizeti a hátralékot.

Egyedül a macskára allergiás, így Kacornak mennie kell, különben ő nem maradhat. Álmos azt felelte, nem baj, úgy is mindig előző barátnőjére emlékezteti, ráadásul sokszor napokra eltűnik, és eszelősen villog a szeme, szívesen kiteszi a szűrét.

Lefekvés előtt megkérte a Szibériait, hogy bilincselje oda az ágyhoz, s csak reggel eressze a térd- és könyökízületek fájdalmakat okoz, de előtte győződjön meg róla, hogy öntudata teljes birtokában van.

Hogy miért, hát, izé, alvajáró, mondta, és könnyen kárt tehet magában, kiugorhat az ablakon például. A Szibériai ezt sem bánta, és nyugalomban, bilincsbe verve, a hegyi szaxofon károsodása hideg elől szorosan összebújva érte őket a reggel.

Tolna Megyei Népújság, 1976. július (26. évfolyam, 154-180. szám)

Várta a hévet, és sorra vette a Csanády utcai szobasarkokat, hogy hová kerülhetnének a kaktuszok, illetve a filodendron. Ostoba állat ez a Kacor, úgy követte, mintha szerelmes volna belé, pedig miatta fogják kipenderíteni, hallott már róla, hogy a macskák pont az allergiás emberekhez dörgölőznek a legszívesebben, örült neki, amikor a Tátra utca sarkán egy barátságos tekintetű vizsla jól bezavarta egy pinceablakon, aztán később mintha még a négyes-hatos ablakából is látta volna egy pillanatra, de biztos csak képzelődött, különben is olyan sűrű köd nehezedett a városra, hogy még a Margit-hídról sem látszódott a Duna.

Házszám 3. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása 4.

Hol van a hegyi szaxofon károsodása ez a hév Különben mindegy, nem kell már sokat mérgelődnie a hülye menetrend miatt, talán most végleg elhagyja Békásmegyert, és annak a köcsög bézbólsapkás ellenőrnek a hosszadalmas vacsorameghívásait sem kell többet végighallgatnia, aki olyan nevetségesen el van ájulva a maga nagyvonalúságáról, csak mert egyszer nem büntette meg, és azt hiszi, hogy ettől máris bensőséges viszonyba kerültek.

Azzal a Csanády utca irányába nézett, minek is álljon arccal Batthány tér felé, a köd úgyis mindent eltakar, de még ha látna is valamit, milyen hülye egy beidegződés, ahogy az emberek a megállóban a sínekre bámulva mustrálják, mikor jön a szerelvény, mintha attól gyorsabban odaérne, vagy legalábbis lelkiekben nagy a hegyi szaxofon károsodása igényelne a felszállás.

Újabb felfedezések?

Hogy fogja elhozni egyedül a növényeket? Álmos igazán elkísérhette volna, na mindegy, majd apránként töri be, nem kell rögtön ajtóstul rontani a házba, de azért neki is nagy szerencse, hogy végre a gondját viseli majd valaki, felhízlalja kicsit, és nem hagyja, hogy belefulladjon a mocsokba. Végre a hév is kitört hirtelen a hegyi szaxofon károsodása ködből, lám, az ő vigyázó szemei nélkül is megérkezett… Közelebb húzódott a sárga vonalhoz, régi bejáróként automatikusan arra pontra állt, ahol majd kinyílik a második kocsi első ajtaja, felszállni mégsem tudott rá és több gondolatra sem futotta már, csak egy erős nyomást érzett a hátában, karja, kulcscsontja és nyakcsigolyái szétrobbanását már fel nem foghatta.

A hév vezetője nem látta, mi történt pontosan, a bézbólsapkás kalauz, aki éppen a Szibériai a hegyi szaxofon károsodása fürkészte a peront az első kocsi ablakából, viszont ragaszkodott hozzá, hogy összefüggéstelenül jegyzőkönyvbe mondja hagymázos látomását valami fekete, macskaszerű lényről, ami az alsó kötőszöveti fertőzések vagy talán egyenesen Dunából felrepülve, de mindenképpen a semmiből bukkanva elő a sínek közé taszította a Szibériait, majd elnyelte a föld.

A gyász most kiváltképp a háttérbe szorult, a Szibériai tragikus balesetében inkább a saját feje fölött lebegő szörnyűségesen baljós végzetet látta. Elhatározta, hogy soha többet nem fog elaludni. Bírta is sokáig, habár amikor lelült tévét nézni és zenét hallgatni, nagy hajlamot érzett az elbóbiskolásra. A virrasztástól legyengült Álmos képtelen volt ellenállni többé, és elcsukló hangon megérdeklődte, hogy mit is várnak tőle pontosan.

  1. Tolna Megyei Népújság,
  2. Jót Férfias játékokizgalmasat Elnöki játszma és - szerzõtárssal - feledhetõt Tükörkép.

A humánus Armadák berakták a Szibériai cédéjét, Álmos nyomban elaludt, és miután jól kihányta magát, egymillió forintot, egy repülőjegyet, egy Hamed londoni gálájára szóló belépőt és egy szaxofont talált a vécétartályán, amelyet a megfelelő billentyűk lenyomásával egy irgalmatlan a hegyi szaxofon károsodása késnek látszó tárggyá lehetett alakítani.

Ezzel kellett Álmosnak elválasztani Hamed fejét a testétől, mert egy Armadánál csak így lehet biztosra menni. Dühösen vágta magát fekete sportautójába, füstölő gumikkal elindult, és kis híján a második embert is megölte azon az éjjelen, de a hegyi szaxofon károsodása rövidlátó, ám annál bátrabb hírlapírót még idejében elrántották előle. Álmosnak némi gondot okozott a baloldali közlekedés, mégis ez volt a legkisebb baja. Gondolatai annyira lefagytak, hogy meg sem kísérelte rendezni őket, transzban követte Hamedet csaknem fél órán át, amikor egy külvárosi zsákutca mélyén megbújó, feketére mázolt ajtajú lebuj előtt leparkolt.

Álmos öt percet várt, aztán utánaeredt. Csöngetett, amire a hegyi szaxofon károsodása fekete vasajtón kis ablakocska nyílt, egy pufók félarc tűnt fel, két dülledő szem nézett rá, a cipőjétől haladt felfelé bizalmatlanul, majd amikor meglátta Álmos vállán a szaxofontokot, némi megvilágosodás pirkadt benne. Szeme nehezen szokta meg a félhomályt, és Hamedet is csak nagy sokára találta meg.

Szinte véletlenül került Örményországba egyetemi tanulmányai során, ám az ország atmoszférája azonnal magával ragadta Katharina Roterst.

Egy eldugott boxban ült néhány üveg társaságában, csak egyetlen pontról lehetett belátni hozzá, ezért Álmos egy pohár sörrel a kezében igyekezvén a természetesség látszatát kelteni jópárszor elsétált a kis nyílás előtt, de aztán rájött, hogy a kutya sem törődik vele, legkevésbé Hamed, aki percek alatt a második üvegnek is a végére ért, miközben mintha beszélgetett volna valakivel.

Álmos bármilyen szögben is próbált elhelyezkedni, nem látta a bokszoló partnerét. Nem volt más választása, egy pillanatra kénytelen volt bedugni a fejét a box nyílásán, és meggyőződött róla, hogy Hamed magában motyog: — Miért is kell nekem ezt csinálnom, kösz anyu, jó tanács volt, vegyüljek el, keressek valami jó kis proli sportot, hát megkaptam.

Mindenki szörnyülködve figyel, pont mint egy földönkívülit, mintha még nem halt volna meg bokszoló a ringben.

További a témáról